Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych na terenie Miasta Bielsko-Biała trwać będzie do 24 czerwca do godz. 12.00

Szczegółowe o  informacje o ofercie edukacyjnej szkół, kryteriach i terminach rekrutacji  znajdują się na stronie:

slaskie.edu.com.pl

I Międzyprzedszkolna Olimpiada Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej 'Ekolandia'

W dniu 24 kwietnia 2015 roku w Przedszkolu nr 24 w Bielsku- Białej odbyła się  I Międzyprzedszkolna Olimpiada Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej „Ekolandia”.

Celem olimpiady było poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z przyrodą i ekologią.

Rekrutacja Uzupełniająca do Przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Nabór uzupełniający na wolne miejsca w przedszkolach na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 29 maja 2015 roku.

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola uczestniczą w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.

'Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby''

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruk...

Informacja o naborze do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Nabór do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie wg dotychczasowych zasad, z modyfikacją, polegającą na wykorzystaniu systemu informatycznego.

Rekrutacja do gimnazjów na terenie Miasta Bielsko-Biała rozpocznie się 14 kwietnia.

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko Biała

NIP : 937-10-20-556
REGON: 070811913

Tel.  33 499-2-300
Fax: 33 499-2-322
email: mzo@mzo.bielsko.pl