kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Rekrutacja Uzupełniająca do Przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Szanowni  Państwo Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

Nabór uzupełniający na wolne miejsca w przedszkolach na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 4 maja 2016 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola uczestniczą w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NA...

Dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych dla gimnazjalistów

Gimnazjalisto

W związku ze zbliżającą się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiamy harmonogram tzw. Dni otwartych dla gimnazjalistów. W tym czasie będzie okazja, by zapoznać się z ofertą danej szkoły, oglądnąć pracownie i porozmawiać z uczniami oraz nauczycielami.

XIII Międzynarodowa Konf. Uczniowska "Energia odnawialna w teorii i praktyce"

​15 kwietnia 2016r odbyła się ​XIII Międzynarodowa Konferencja Uczniowska pod hasłem "Energia odnawialna w teorii i praktyce" w Zespole Szkół Technicznych im. płk. G. Langera w Cieszynie. Celem tego wydarzenia jest zachęcenie młodzieży do twórczej pracy oraz zainteresowanie ich energią odnawialną.

W konferencji wzięli również udział goście z Czech...

Konkurs BHP dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

​W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbył się II etap (międzyszkolny) Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy zorganizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych.
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko Biała

NIP : 937-10-20-556
REGON: 070811913

Tel.  33 499-2-300
Fax: 33 499-2-322
email: mzo@mzo.bielsko.pl