kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Bielsko-Biała chroni klimat

W ramach miejskiej kampanii "Bielsko-Biała chroni klimat" oraz VI Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii dzieci z Przedszkola nr 49 przygotowały program artystyczny promujący ekologiczny tryb życia, dotyczący świadomych wyborów, które mają wpływ na "zdrowie" naszej planety.

II Międzyprzedszkolna Olimpiada Przyrodniczo - Ekologiczna "Ekolandia"

​W dniu 11 maja 2016 r. w Przedszkolu nr 24 w Bielsku-Białej odbyła się II Międzyprzedszkolna Olimpiada Przyrodniczo - Ekologiczna "Ekolandia". Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej przedszkolaków. W olimpiadzie wzięły udział czteroosobowe drużyny z Przedszkoli nr 11, 16, 17, 24 i 52.

Dotacja celowa na podręczniki

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811)).

Ogłoszenie o konkursie

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej oraz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej.

II Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Przedszkole nr 51 w Bielsku-Białej

W dniu 29 kwietnia 2016 roku w Przedszkolu nr 51 w Bielsku- Białej odbył się II Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Wśród  wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”.

 

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko Biała

NIP : 937-10-20-556
REGON: 070811913

Tel.  33 499-2-300
Fax: 33 499-2-322
email: mzo@mzo.bielsko.pl